Social Media Belfort Hotel Brașov

Politica de confidentialitate

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE (“Politica”)

Intrata în vigoare: 24 mai 2018

Va multumim pentru accesarea site-ului www.belfort.ro (denumit in cele urmeaza “Site-ul” sau “Societatea”)

In Romania, datele cu caracter personal sunt protejate conform Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (denumit in continuare “GDPR”, “Regulamentul”).

Înainte de a vă colecta datele personale ne vom identifica, şi vă vom informa care este scopul colectării acestora.

DECLARAŢIE – COLECTAREA DATELOR ŞI SCOPUL ACESTORA:

Este posibil să vă colectăm şi să vă prelucrăm datele personale în scopul îndeplinirii obligaţiilor contractuale care ne revin faţă de dvs., gestionării şi administrării conturilor dvs. (dacă este cazul), recrutării şi dezvoltării personalului, sau în scopul asigurării conformităţii cu legislaţia în vigoare. Dacă v-aţi declarat de acord cu o astfel de utilizare, vă vom folosi informaţiile şi pentru a vă oferi produse şi/sau servicii despre care credem ar putea fi de interes pentru dvs.

Belfort Hotel cu adresa in strada Dobrogeanu Gherea, nr. 4, cod postal 500003, Brasov, judetul Brasov, Romania, denumita in continuare (“Societatea”), in calitate de operator de date, prin prezenta Politica de confidentialitate va pune la ispozitie informatii pentru a va explica modul in care prelucram si protejam datele cu caracter personal.

Site-ul, prin politicile adoptate, inclusiv prin regulamentele interne, subliniaza importanta protejarii datelor personale, se va asigura ca va respecta drepturile persoanelor vizate in temeiul GDPR si va depune toate eforturile pentru ca datele dumneavoastra sa fie prelucrate cu respectarea cerintelor GDPR.

Acesta Politica are rolul de a va informa in mod adecvat cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra in contextul utilizarii serviciilor Site-ului.

Daca dumneavoastra aveti sub varsta de 16 ani, va rugam sa nu ne furnizati date cu caracter personal.

Categorii de date cu caracter personal prelucrate (Ce informatii colectam despre dumneavoastra)

Colectam si prelucram datele dumneavoastra atunci cand interactionati cu Societatea prin intermediul Site-ului, respectiv informatiile pe care ni le furnizati prin completarea formularului de rezervare sau a formularului de contact de pe Site.

Datele cu caracter personal pe care le colectam prin intermediul formularului de contact si ulterior prelucram sunt: [nume] [adresa de email].

Datele cu caracter personal pe care le colectam prin intermediul formularului de rezervare si ulterior prelucram sunt: [nume] [prenume] [adresa de email] [numarul de telefon de contact] si o serie de date cu caracter personal optionale pentru a facilita procesul de rezervare al cazarilor:

[tara] [compania] [adresa postala] [scopul sederii] [oras/locatie] [cereri speciale] [stat/regiune] [cod postal]

Scopul Prelucrarii (Motivul pentru care va prelucram datele)

Prin acceptarea acestei Politici va exprimati acordul pentru includerea datelor dumneavoastra cu caracter personal in baza de date a Societatii.

Societatea nu poate fi trasa la raspundere pentru incorectitudinea datelor pe care le-ati furnizat, lipsa actualizarii acestora si/sau neglijenta dumneavoastra referitoare la securitatea datelor, respectiv a corespondentei transmise prin intermediul emailului/postei si/sau mesajelor de tip SMS si nu poate fi trasa la raspundere in situatia in care terte persoane au intrat in posesia datelor dumneavoastra.

Societatea pastreaza, conform specificatiilor regulamentului privind protectia datelor personale, toate informatiile colectate in scopul derularii relatiilor contractuale sau precontractuale precum si o evidenta a tranzactiilor efectuate in format electronic si care sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. In acest scop, un set minim de date cu privire la identitatea dvs., va fi prelucrat cu scopul unic al respectarii legislatiei in vigoare cu privire la asigurarea evidentei, inventarierii, selectionarii, pastrarii si folosirii documentelor pe care le detine.

Drepturi (Drepturile de care beneficiati conform GDPR)

Conform Regulamentului, va bucurati de urmatoarele drepturi referitoare la prelucrarea datelor personale:

  • Dreptul privind accesul la datele colectate. In situatia in care datele cu caracter personal ale dumneavoastra sunt prelucrate de Societate va vom oferi acces la datele respective si la o serie de informații potrivit GDPR. Va vom transmite daca ne veti solicita o copie a datelor dumneavoastra care fac obiectul prelucrarii;
  • Dreptul la rectificare. Aveti dreptul de a obtine de la Societate, la cerere si in mod gratuit, rectificarea datele dumeavoastra inexacte, avand in acelasi timp dreptul de a obtine completarea datelor dumneavoastra care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare;
  • Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”). Aveti dreptul de a obtine din partea Societatii stergerea datelor dumneavoastra daca se aplica unul dintre motivele prevazute de GDPR.
  • Dreptul la restrictionarea prelucrarii. Aveti dreptul de a obtine din partea Societatii restrictionarea prelucrarii datelor dumneavoastra;
  • Dreptul la portabilitatea datelor. Aveti dreptul de a primi din partea Societatii datele dumneavoastra pe care ni le-ati furnizat si dreptul de a ne solicita, in masura in care este posibil din punct de vedere tehnic, sa va transmitem datele catre alt operator de date cu caracter personal;

Drepturile de care va bucurati pot fi exercitate, in conditiile Regulamentului, prin intermediul unei cereri scrise, datate si semnate, transmise prin posta la adresa Societatii din preambul sau pe adresa de e-mail a Societatii (contact@belfort.ro) si/sau a Responsabilului cu protectia datelor la urmatoarea adresa de email contact@belfort.ro, cerere la care va vom raspunde in termenul prevazut de GDPR. Pentru a raspunde unei asemenea cereri va trebui sa va dovediti identitatea si sa ne oferiti orice alte detalii care sa ne ajute sa raspundem cererii dumneavoastra.

Dorim sa va informam ca in baza prevederilor legale, avem posibilitatea de a va refuza justificat solicitarile abuzive si/sau anumite solicitari care nu se incadreaza in limitele prevazute de normele in vigoare si totodata ca avem dreptul de a percepe o taxa rezonabila si proportionala cu cererea dumneavoastra.

In situatia in care considerati ca prelucrarea datelor dumneavoastra nu este efectuata cu respectarea tuturor cerintelor impuse de Regulament va puteti adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (denumita in continuare “ANSPDCP”) – www.dataprotection.ro si/sau instantelor competente.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastra vor fi prelucrate de Societate pe baza consimtamantului dumneavoastra atunci cand ne furnizati datele dumneavoastra cu caracter personal. Ulterior, veti putea sa va retrageti consimtamantul in orice moment prin intermediul adresei de e-mail contact@belfort.ro sau in orice alta modalitate pusa la dispozitie (inclusiv folosirea comenzii de UNSUBSCRIBE din cadrul newsletterului primit de dumneavoastra). Cu toate acestea, retragerea consimtamantului nu va afecta legalitatea niciunei prelucrari care a avut loc inainte de retragerea acestuia.

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe teritoriul Romaniei si/sau al Uniunii Europene, cu respectarea cerintelor Regulamentului. Cu toate acestea este posibil ca anumite informatii sa fie colectate de terte parti prin intermediul fisierelor de tip cookie – pentru mai multe informatii va rugam sa consultati Politica privind fisierele de tip cookie, sau prin intermediul functiilor de comunicare sociala descrise la Art. 8 de mai jos.

Transferul Datelor catre terti

Datele dumneavoastra colectate si prelucrate de catre Societate nu vor fi vandute catre terte parti. Datele cu caracter personal pot fi comunicate furnizorilor-colaboratori imputerniciti ai Societatii care prelucreaza datele in scopul pentru care acestea au fost colectate si conform instructiunilor Societatii. Categoriile de imputerniciti care prelucreaza date in numele Societatii pot fi, cu titlu de exemplu, dar fara a ne limita la: furnizori de servicii de suport IT, furnizori de servicii de securitate IT, furnizori de servicii de booking,  furnizori de servicii de analiza si de motoare de cautare care ne ajuta la imbunatatirea si optimizarea Site-ului nostru.

Datele cu caracter personal pot fi comunicate autoritatilor guvernamentale si/sau organelor de aplicare a legii, daca acest lucru este impus de legile aplicabile sau daca este necesar pentru exercitarea drepturilor noastre, inclusiv a conditiilor de utilizare, sau pentru protejarea intereselor noastre legitime in conformitate cu legile aplicabile.

Societatea ar putea partaja date cu caracter personal cu alte terte parti in contextul anumitor tipuri de tranzactii, inclusiv in contextul tranzactiilor care implica o schimbare a controlului asupra Societatii, vanzarea substantiala a tuturor activelor sale sau restructurari comerciale.

Societatea va efectua evaluari prealabile adecvate in selectarea tertilor furnizori de servicii si va impune acestora sa mentina masuri de securitate tehnice si organizatorice adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal si pentru a prelucra datele cu caracter personal numai conform instructiunilor Societatii.

Securitatea datelor

Societatea va pastra datele dumneavoastra pe serverele noastre si pe servere gazduite de terte parti (inclusiv serviciilor de cloud ale tertelor parti cloud – ”cloud-based services”). Folosim masuri tehnice si organizatorice adecvate, menite sa va protejeze datele cu caracter personal si sa impiedice accesul neautorizat. Transmiterea datelor prin internet nu este complet sigura. Desi vom face tot posibilul pentru a va proteja datele, nu putem garanta securitatea datelor dumneavoastra transmise pe Site-ul nostru. Orice transmisie se face pe propriul dumneavoastra risc si Societatea nu va fi responsabila pentru prejudiciile pe care le veti putea suferi dumneavoastra sau alta persoana ca rezultat al interceptiei neautorizate in cadrul utilizarii acestui Site. Dupa ce primim datele dumneavoastra, vom folosi proceduri stricte si caracteristici de securitate pentru a incerca sa impiedicam accesul neautorizat.

Confidentialitatea datelor minorilor

Societatea nu colecteaza cu buna stiinta pe Site-ul sau date cu caracter personal de la persoane care nu au implinit varsta de 16 ani. Daca un parinte sau un tutore are cunostinta ca copiii sai au furnizat Societatii datele lor cu caracter personal, acesta trebuie sa informeze imediat Societatea. In cazul in care Societatea descopera ca o persoana care nu a implinit varsta de 16 ani i-a furnizat date cu caracter personal, Societatea va distruge aceste informatii de pe sistemele sale imediat, cu exceptia cazului in care parintele sau tutorele isi da consimtamantul explicit pentru prelucrarea de catre Societate a datelor cu caracter personal ale copilului in scopurile specificate.

Cookies si functii de comunicare sociala

Site-ul nostru utilizeaza fisiere de tip Cookie. Pentru informatii detaliate despre acest tip de fisiere va rugam sa consultati Politica privind fisierele de tip cookie.

Site-ul nostru poate include si functii de comunicare sociala, cum ar fi buton Facebook, Twitter, Instagram sau Pinterest. Aceste functii pot colecta informatii despre dumneavoastra, cum ar fi adresa IP si website-urile pe care le vizitați, si pot seta un fisier de tip cookie pentru a ii permite sa functioneze corect. Prelucrarea acestor informatii prin intermediul interactiunilor cu aceste caracteristici este guvernata de politica de informare/politica privind confidentialitatea a companiei care le furnizeaza.

Durata de prelucrare (Durata de pastrare si prelucrare a datelor dumneavoastra)

Compania va prelucra si va procesa datele dumneavoastra pentru o perioada care nu va depasi perioada necesara indeplinirii scopului in care sunt prelucrate datele.

Astfel, daca va veti retrage consimtamantul pentru prelucrarea datelor, Societatea va inceta prelucrarea datelor dumneavoastra. In astfel de cazuri, vom inceta prelucrarea datelor cu caracter personal respective in scopurile relevante, sub rezerva oricarei obligatii legale de a prelucra aceste date cu caracter personal si/sau a nevoii noastre de a prelucra aceste date cu caracter personal in scopul exercitarii drepturilor noastre legitime.

Clauze finale

Putem actualiza aceasta Politica periodic in functie de modificarile si completarile legislative aplicabile, pe masura ce serviciile pe care le asiguram prin intermediul Site-ului se modifica, precum si in functie de nivelul de dezvoltare tehnologica. In aceste situatii va vom notifica orice modificare prin postarea unei noi variante pe Site. In cazul in care ne-ati furnizat datele dumneavoastra de contact si ne-ati autorizat sa va contactam, va vom anunta daca modificam aceasta Politica.

Va rugam sa consultati aceasta Politica periodic pentru orice modificari.

Pentru orice intrebari sau nelamuriri referitoare la prelucrarea datele dumneavoastra cu caracter personal sau daca doriti sa va exercitati un drept, va rugam sa va adresati Responsabilului cu protectia datelor din cadrul Societatii la adresa de e-mail: contact@belfort.ro sau puteti transmite o scrisoare in atentia Responsabilului cu protectia datelor la adresa Societatii din preambul.

Va rugam sa nu divulgati date cu caracter personal sensibile (de exemplu, informatii legate de originea rasiala sau etnica, de opinii politice, de convingeri religioase sau de alta natura, de sanatate sau de apartenenta la un sindicat) sau informatii legate de cazierul penal atunci cand ne contactati.

Mai jos, iti oferim dreptul de exportare sau stergere a datelor tale de utilizator care pot fi stocate pe acest site:

Select your request:


ÎNTREBĂRI ŞI DETALII DE CONTACT:

Pentru eventuale întrebări privind protecţia datelor în cadrul www.belfort.ro, contactaţi: Data Protection Manager (responsabilul cu protecţia datelor) prin e-mail la: contact@belfort.ro

Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor

Președinte: D-na Ancuţa Gianina Opre Adresă: B-dul Magheru 28-30, Sector 1, BUCUREŞTI

Date de contact: Tel. +40 21 252 5599, Fax +40 21 252 5757, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro,

Website: http://www.dataprotection.ro/

Persoana de contact: D-na Ancuţa Gianina OPRE, Președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Datelor

Persoana de contact alternativ: D-na Alina SAVOIU, Șef al Departamentului Juridic și de Comunicare

Pentru problemele locale cu privire la protecția datelor, autoritatea locală poate fi contactată în limba română.

REZERVĂ ACUM